Sunniva Borgen

Født 8. desember 1997
Død 17. september 2021

Om seremonien

Minnegave: Sunniva viste gjennom livet sitt et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig. Hun engasjerte seg i barn og unge med utfordringer, hun så etter muligheter og løsninger og hjalp gjerne til selv, til tross for egne helseutfordringer. Familien ønsker å hedre Sunniva sitt minne gjennom å opprette et fond som skal ha som formål å støtte arbeid til hjelp for unge sårbare mennesker. Nærmere bestemte statutter vil bli offentliggjort ved et senere tidspunkt. når fondet er offentlig registrert.
Vi er takknemlige for støtten du gir ❤, Kontonummer. 37054792647

Tid og sted for seremonien 30-09-2021