Janne Havnnes

  • 29.01.1956 - 05.01.2022

Vår kjære Janne

Vi minnes Janne i takknemlighet for alt hun var for oss. Et varmt og lojalt menneske. Hun gikk bort etter kort tids sykdom, med familien samlet rundt seg. Vi vil benytte muligheten til å takke intensivavdelingen på Haukeland for fantastisk støtte disse ukene.

Om begravelsen til Janne Havnnes 

Det er nå åpnet opp for flere som kan delta i begravelsen.
Påmelding kan gjøres her på minnesiden.


Adresse til begravelsesseremonien

Fana kirke, Fanavegen 320, 5244 Fana


I noen kirker og kapell er det strømsparingstiltak. Vi anbefaler derfor alle å kle seg litt varmt.

Kontakt begravelsesbyrået
Dahls Begravelsesbyrå