Sverre Olsen

  • 15.02.1944 - 28.12.2021

Seremonien vil bli streamet via minnesiden.

Vår siste takk fra alle oss som stod deg nær. Din kjærlighet du gav oss, vi alltid var deg kjær.

Om begravelsen til Sverre Olsen 

Birkeland kirke


Adresse til bisettelsen

Birkeland kirke, Hardangervegen 7, Bergen


I noen kirker og kapell er det strømsparingstiltak. Vi anbefaler derfor alle å kle seg litt varmt.

Kontakt begravelsesbyrået
Dahls Begravelsesbyrå