Gwen Bartz-Johannessen Brun

  • 14.05.1957 - 20.12.2021
Fana kirke
Kontakt begravelsesbyrået
Dahls Begravelsesbyrå

Om begravelsen til Gwen Bartz-Johannessen Brun 

Tid og sted for seremonien 05-01-2022 12:00 Fana kirke