Agnar Hjellvik

  • Født: 24. august 1922
  • Død: 7. november 2020

Vår inderlig kjære omsorgsfulle, snille og kloke pappa

Hjarteleg takk til alle dykk som vart med og delte avskjedsstunda med far vår - på Raknestunet, på kyrkjegarden og via overføringa på nett. Takk óg for helsingar på sida her, og takk for gåver til Hjellvik grendating! «Du ærleg fram i striden stod, me sameleis vil stå. Om du er borte for oss no, så vil du med oss gå.»
Raknestunet
Det er innført begrensninger i plassering og antall personer som kan delta i seremonirommet.
Du finner utfyllende informasjon om smittevern i begravelser på jolstad.no
Kontakt begravelsesbyrået
Dahls Begravelsesbyrå

Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Agnar Hjellvik 

Tid og sted for seremonien 20-11-2020 11:00 Raknestunet

Gravferdssermoni vert halden på Raknestunet fredag 20. november kl 11.00. Denne vert avgrensa til næraste familie grunna korona-reglement. Andre vil kunna følgja seremonien over nettet ffrå menyvalet "Lenker". Overføringa startar 11.45.

Etter seremonien vert det gravferd til Hamre kyrkjegard. Alle som ynskjer det, er hjartans velkomne til å fylgja kista til grava. Tidspunkt for avreise frå Raknestunet er sett til ca. 13.30. Ved grava må vanlege smittevernreglar ved utandørs opphald etterfølgjast.


Adresse til begravelsesseremonien

Raknestunet, Raknesvegen 840, 5281, Valestrandsfossen