Agnar Hjellvik

  • Født: 24. august 1922
  • Død: 7. november 2020

Vår inderlig kjære omsorgsfulle, snille og kloke pappa

Hjarteleg takk til alle dykk som vart med og delte avskjedsstunda med far vår - på Raknestunet, på kyrkjegarden og via overføringa på nett. Takk óg for helsingar på sida her, og takk for gåver til Hjellvik grendating! «Du ærleg fram i striden stod, me sameleis vil stå. Om du er borte for oss no, så vil du med oss gå.»

Vår inderlig kjære omsorgsfulle, snille og kloke pappa

Hjarteleg takk til alle dykk som vart med og delte avskjedsstunda med far vår - på Raknestunet, på kyrkjegarden og via overføringa på nett. Takk óg for helsingar på sida her, og takk for gåver til Hjellvik grendating! «Du ærleg fram i striden stod, me sameleis vil stå. Om du er borte for oss no, så vil du med oss gå.»

Bestill blomster