Harald Smedal

  • Født: 20. desember 1936
  • Død: 7. november 2020

Til minne om Harald Smedal

Seremonien er kun for inviterte. Minnegave til stiftelsen Nyenga: Stiftelsen Nyenga arbeider på landsbygden i Uganda. Målet er å bidra til positiv utvikling ved å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Stiftelsen har etablert og driver et barnehjem, en helsestasjon med fødeavdeling, en grunnskole og et utdanningsprosjekt for ungdom. Alt dette er omsluttet av eget jordbruk og fiskeoppdrett. Samtlige ansatte er lokale. Stiftelsen tenker at tilgang til kunnskap og praktisk opplæring er nøkkelen til utvikling. Neste satsningsområde er utvikling av arbeidsplasser i lokalmiljøet. Ytterligere informasjon finner du på nyenga.no / facebook: Nyenga Foundation. Stiftelsens kontonummer: 8580.12.18089. VIPPS: 140381. Minnegave merkes Harald Smedal.

Til minne om Harald Smedal

Seremonien er kun for inviterte. Minnegave til stiftelsen Nyenga: Stiftelsen Nyenga arbeider på landsbygden i Uganda. Målet er å bidra til positiv utvikling ved å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Stiftelsen har etablert og driver et barnehjem, en helsestasjon med fødeavdeling, en grunnskole og et utdanningsprosjekt for ungdom. Alt dette er omsluttet av eget jordbruk og fiskeoppdrett. Samtlige ansatte er lokale. Stiftelsen tenker at tilgang til kunnskap og praktisk opplæring er nøkkelen til utvikling. Neste satsningsområde er utvikling av arbeidsplasser i lokalmiljøet. Ytterligere informasjon finner du på nyenga.no / facebook: Nyenga Foundation. Stiftelsens kontonummer: 8580.12.18089. VIPPS: 140381. Minnegave merkes Harald Smedal.

Bestill blomster

Gi en minnegave