Fana kirke   22 Mars 2019 12:00

Anne-Karin Aase

  • Født: 19. oktober 1945
  • Død: 11. mars 2019

Vår kjære snille mamma, svigermor og bestemor

Vår kjære snille mamma, svigermor og bestemor