Leikny Erdal

  • 14.12.1927 - 16.04.2022

Til minne om vår kjære Leikny Erdal

Like kjært som blomster er en gave til Sunnivas minnefond: minnefond for å hedre minnet etter Sunniva Borgen, hvor formålet til minnefondet er å hjelpe unge sårbare mennesker ved å støtte, forebygge, spre informasjon og kunnskap. For mer info se www.sunnivasminnefond.no . For å gi gave via minnesiden trykk på "gi en minnegave" i fanen under.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: