Magnhild Høisæter

  • 09.11.1930 - 22.12.2021

Alltid i våre hjerter

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: