Ove Johan Svendsen

  • 01.08.1938 - 10.12.2021

Du var så vond å miste, for du var så god å ha.


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: