Eli Ingebjørg Valen

  • Født: 10. juli 1943
  • Død: 18. august 2021

Til minne om Eli ❤️


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: