Judith Steinsvik

  • Født: 12. februar 1927
  • Død: 21. mars 2021

Vår alles kjære tante Judith, søster og svigerinne. Takk for alt.

Et vel anvendt liv er et langt liv. Døden har den gode side at den setter en grense for alderdommen. Hvil i fred

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: