Solveig Lemvik

  • Født: 21. november 1922
  • Død: 2. august 2020

Digital deltagerregistrering. Trykk på “Lenker”.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: