Frank Stene

  • Født: 16. november 1927
  • Død: 28. juli 2020

Digital deltagerregistrering. Trykk på “Lenker”.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: