Informasjon

Janne Havnnes

  • 29.01.1956 - 05.01.2022

Vår kjære Janne

Vi minnes Janne i takknemlighet for alt hun var for oss. Et varmt og lojalt menneske. Hun gikk bort etter kort tids sykdom, med familien samlet rundt seg. Vi vil benytte muligheten til å takke intensivavdelingen på Haukeland for fantastisk støtte disse ukene.

Annonser for Janne Havnnes

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Bergens Tidende
14-01-2022
Dødsannonse
Innrykksdato
Nordlys (Bladet Nordlys)
15-01-2022